fullwrapNbiasa

Perbezaan Full Wrap & Biasa

Full Wrap :
Di mana bingkai mempunyai sebahagian dari gambar.. Untuk membuat Full Wrap gambar yang dihantar mestilah tidak mempunyai “watermark”. Jika ingin meletakkan “watermark”, mestilah 1.8 inch jaraknya dari hujung gambar.
Biasa :
Gambar akan kelihatan penuh di atas canvas. kiri kanan atas bawah akan mempunyai lebihan canvas (berwarna putih)

abadikan potret anda di atas canvas